serwer cs

serwer cs

#34879 przez luk.
N, 2 sty 2011, 19:56
Zbiór wszystkich komend do wykorzystania w standardowej konsoli gracz na serwera CS 1.6 z zainstalowanymi odpowiednimi modami,pluginy.
Zbiór może zawierać błędy w tłumaczeniu._snd_mixahead 0.100 ustawia wartość mixahead dźwięku - podobnie jak w Quake2 s_mixahead - może naprawić wyeliminować problemy przy niektórych kartach dźwiękowych
_vid_default_mode 0 ustawia domyślny tryb wideo (rozdzielczość ekranu)
_vid_default_mode_win 3 domyślnie ustawia tryb okienkowy wideo (rozdzielczość ekranu)
_vid_wait_override 0 czekać zestawów wideo zastąpić
_windowed_mouse 0 włącza mysz w trybie okienkowym


+ Attack2 wtórnego pożaru - * patrz specjalne
+ Powrót przesunąć się do tyłu
camdistance + przesuwa się ścigać perspektywy kamery z dala od gracza - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
camin + przesuwa się do przodu chase cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
+ Cammousemove pościgu porusza się mysz - * działa tylko wtedy, gdy osoba trzecia jest aktywowany
camout chase cam + przesuwa się do tyłu - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
campitchdown + zmniejsza się ścigać boisku cam spojrzeć w dół - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
campitchup + zwiększa chase cam boisko do wyszukiwania - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
+ Camyawleft chase cam plandeki lewo - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
camyawright + plandeki pościg prawo cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

+ Det20 detpack zestawy z 20 sekund timer - demo * tylko klasa
+ Det5 detpack zestawy z 5 sekund timer - demo * tylko klasa
+ Det50 detpack zestawy z 50 sekund timer - demo * tylko klasa
+ Duck kuca
do przodu + przesuwa się do przodu
+ Gren1 uruchamia granat typu 1 - * patrz primegrenX, throwgren
+ ip xxx.xxx.xxx.xxx określa adres ip
+ Gren2 uruchamia granat typu 2 - * patrz primegrenX, throwgren
jlook + umożliwia joystick, aby się rozejrzeć
+ Jump skoki
klook + pozwala na klawiaturze, aby rozejrzeć
+ Lewy strafes lewo
Lookdown + spogląda w dół
+ Lookup patrzy
mlook + mysz umożliwia się rozglądać
+ Movedown gracz przenosi się w dół - * wspinaczka na dół po drabinie, pływanie w dół
moveleft + strafes lewo
moveright + strafes prawo

+ Gracz przenosi moveup się - * wspinanie się po drabinie, pływanie w górę
+ Reload przeładowuje broń prądu
prawo + strafes prawo
+ Showscores pokazuje gracz i pingi
speed + siły chodzić, jeśli "zawsze run" jest włączona, odtwarzacz siły, aby działać, jeśli "zawsze run" jest wyłączona
+ Strafe strafe modyfikator - podczas gdy jest wciśnięty, należy użyć strzałek w różnych kierunkach strafe
+ Use używa pozycji, takich jak przycisk, karabin maszynowy, itp.
adm_ban zakaz aktywnego gracza w liście graczy z serwera - musi posiadać status administratora serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia
wstrzymuje lub wznawia adm_ceasefire grze - musi mieć status administratora serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia

adm_countplayers pokazuje ilość graczy na serwerze i ich zespoły - muszą mieć status administratora serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia
adm_deal rozpoczyna cykl, w liście graczy, który prosi o kick, ban, lub obok każdego z graczy - admin musi mieć status serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia
adm_kick kopie obecnego gracza w liście graczy z serwera - musi posiadać status administratora serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia
adm_listplayers listę wszystkich graczy i ich adresów IP - admin musi mieć status serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia
adm_next zaliczek do następnego gracza w liście graczy - admin musi mieć status serwera za pomocą "admin <hasło>" polecenia
admin <hasło> po servera set "tfc_adminpwd", wykorzystuje to w konsoli w grze, aby uzyskać status administratora serwera i może korzystać z jednego z "* adm_" Polecenia
alias <name> "cmd1; cmd2" wiąże polecenia razem w alias do wykonywania zadań w roznych hit jednego przycisku
allowupload włącza przesyłanie lokalnych naklejki i modele na serwer on / off

ambient_fade 100 zestawów odległość, przy której dźwięki otoczenia zanikać
ambient_level 0.300 ustawia poziom dźwięku dla dźwięki otoczenia
appenddemo <demoname> nagrywa demo i dopisuje do pliku demo istniejących w Half-Life/Valve/demo.dem
Funkcja automatycznego zapisywania umożliwia automatyczny zapis
rozpocząć
bgetmod wniosków status partii mod
wniosków bgetsv partii lista serwerów
bgmbuffer 4096 ustawia rozmiar bufora audio CD
bgmvolume 0 przełącza CD audio ON / OFF * 1 "na" 0 "wyłączony"
bind <key> <polecenie> łączy <key> z polecenia lub alias
bottomcolor 6 ustawia kolor dolnej części modelu gracza
1 jasność pozwala na zmniejszenie odblasków - * im wyższa wartość, tym jaśniejszy robi
budować wyświetla menu budowy do wyboru Posterunek lub dozownika - inżynier * tylko klasa

c_maxdistance 200 zestawów na odległość maksymalnie pościgu cam
c_maxpitch 90 określa maksymalną wysokość pościgu cam
c_maxyaw 135 zestawów odchylenia maksymalnie pościgu cam
c_minidistance 30 określa minimalną odległość pościg cam
c_minpitch 0 określa minimalną wysokość pościgu cam
c_minyaw -135 określa minimalną odchylenie pościgu cam

cam_command 0 przełącza chase cam poleceń on / off - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cam_contain 0 przełącza auto chase cam-zawierać w czacie on / off - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cam_idealdist 64 określa odległość od preferowanego modelu gracza do pościgu cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
cam_idealpitch 0 ustawia preferowane boisko do pościgu cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
cam_idealyaw 90 zestawów korzystne odchylenie na gonitwę cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
cam_snapto 0 ustawia preferowany przedział przystawki na gonitwę cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson
cancelselect anuluje wybór
kontroli cd audio CD - * czyli "cd stop" zatrzymuje odtwarzanie płyty "cd pętli X 'utwór odtworzenia X przy użyciu ścieżek 16/01
Centerview ośrodków graczy widok
wyświetla changeclass menu zmiana klasy
wyświetla changeteam menu zmienić zespół

chase_back 100 zestawów korzystnym chase cam odległości od odtwarzacza podczas tworzenia kopii zapasowej
chase_right 0 ustawia preferowane offset z boku na gonitwę cam
chase_up 16 zestawów korzystne przesunięcie się na pościg cam

cl_adaptive informacje o czasie spadła% pakietów, przeciętne opóźnienie, góra / dół stawki, i klatek na sekundę (FPS)
cl_allow_download 0 przełącza pobieranie map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_allow_upload 0 przełącza przesyłania map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_allowdownload 0 przełącza pobieranie map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_allowupload 0 przełącza przesyłania map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_anglespeedkey 0.670 ustawia szybkość strzałek zmieniać kąt patrzenia
cl_appendmixed 0 przełącza zmuszając w mieszanych brzmi jak brzmi kolejny zamiast - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_backspeed 400 zestawów kopii zapasowej prędkość gracza - cyfry nie mogą się tak szybko jak dany serwer umożliwia
cl_bitcounts przedstawia listę otrzymanych bitów dla każdego gracza, z wartości delta
cl_bob 0,010 ustala kwotę, że lekko widok, gdy odtwarzacz jest uruchomiony
cl_bobcycle 0,800 określa, jak często myślą o lekko gracz podczas jazdy
cl_bobup 0,500 ustala kwotę, że zdaniem lekko gracz podczas jazdy
pliki do pobrania 0 przełącza cl_download_ingame modeli i naklejki podczas gry - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_download_max 0 ustawia maksymalną liczbę plików pobieranych z serwera
cl_downloadinterval 1 ustala się czas pomiędzy pliki do pobrania z serwera
cl_forwardspeed 400 ustawia prędkość do przodu gracz - * może tylko tak szybko, jak pozwala na serwer
cl_gaitestimation 1 umożliwia intensyfikację ruchu szacuje gracza
cl_gg 0 przełącza tryb gry toru - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_himodels przełącza wyższą jakość modeli graczy - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_messages pokazuje wiadomości serwera
cl_movespeedkey 0.300 ustawia szybkość przepływu używać klawiatury
cl_nodelta przełącza delta kompresji - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_nopred 0 przełącza prognozy po stronie klienta - * 1 "na" 0 "wyłączony"

<angle> cl_pitchdown określa maksymalny kąt spojrzeć w dół - domyślnie jest to 89 *
cl_pitchspeed 225 ustawia szybkość zmiany skoku
<angle> cl_pitchup określa maksymalny kąt patrzeć - domyślnie jest to 89 *
cl_pred_fraction 0.5 ustawia frakcji prognozy po stronie klienta - * bliżej 1.0 jest bardziej przewidywanie
cl_pred_link 1 ustala się przewidywania wartości po stronie klienta link
cl_pred_maxtime 255 określa maksymalny czas prognozy po stronie klienta
cl_predict_players 1 przewidywania przełącza innych graczy - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_print_custom wyświetla załadowane niestandardowe pliki. wad lub naklejki
cl_resend 3 ustala wysłać liczyć
cl_rollangle 2 zestawy kąta nachylenia widoku dla ruchu rolki
cl_rollspeed 200 ustawia szybkość widok plandeka
cl_shownet 0 przełącza wyświetlanie numerów pakietów sieciowych - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_showsizes 0 przełącza wyświetlanie pakietów Graf sieci rozmiar - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_sidespeed 400 zestawów naloty prędkość gracza
cl_skycolor_b 0 ustawia niebieskiego koloru nieba
cl_skycolor_g 0 ustawia zielona składowa koloru nieba
cl_skycolor_r 0 ustawia czerwona składowa koloru nieba
<name> cl_skyname ustawia wzór nieba - *, takie jak "pustyni cl_skyname"
cl_skyvec_x 0 ustawia pozycję wzór niebo współrzędna x
cl_skyvec_y 0 ustawia wzór nieba y współrzędna położenia
cl_skyvec_z 0 ustawia pozycję wzór niebo współrzędna
cl_slist 10 określa liczbę serwerów w serverlist
cl_solid_players 1 przełącza solidny odtwarzacz modele - * 1 "na" 0 "wyłączony"
cl_timeout 305 określa czas bezczynności brfore razy na klienta
cl_upload_max 0 ustawia maksymalną liczbę plików klient może przesłać na serwer
cl_upspeed 320 ustawia prędkość gracza, kiedy wspina się
wyświetla cl_usr użytkownika HUD informacji
cl_view wyświetla listę bieżących jednostek na ekranie
cl_waterdist 4 ustala odległość pod wodą
cl_yawspeed 210 ustawia szybkość toczenia - * tylko pójdzie tak szybko, jak pozwala na serwer
jasne czyści ekran konsoli

clearlist czyści listy serwerów
clientport 27005 ustawia port, że klient będzie używał do łączenia się z serwerem
cmd mogą korzystać z tego w związku z poleceniem
con_notifytime 4 zestawy czasu powiadomienia klienta
skontaktować address> <ip łączy się z serwerem z adresu IP używane
contimes <n> pokazuje n linii overlay - * n = 4 do 64
przełącza tryb coop 0 cooperatice play - * 1 "na" 0 "wyłączony"
crc wyświetla <mapname> crc wartość dla map w maps \ <mapname>. bsp
celownik 0 włącza celownik on / off - * 1 "na" 0 "wyłączony"
customrsrclist <arg> kwestii wniosku zasobów
d_spriteskip
dc 0 przełącza wyświetlanie klasy briefingi - * 1 "na" 0 "wyłączony"
przełącza tryb deathmatch 0 deathmatch - * 1 "na" 0 "wyłączony"
default_fov 90 ustawia pole widzenia domyślnie w stopniach - * mniejsza liczba jest mniejszy kąt widzenia, a większa liczba jest większe pole widzenia
demo działa pętli dema zestaw z startdemos
detdispenser zdalnie detonuje dozownik ammo - inżynier * tylko klasa
wyrzucić kropli bezużyteczny amunicji
odłączyć rozłącza gracza z serwera
displaysoundlist 0 przełącza on / off listę wszystkich załadowanych dźwięków - * 1 "na" 0 "wyłączony"
Kopiowanie rozpocznie się pobieranie plików z serwera - * tylko wtedy, gdy "cl_download_ingame" jest ustawiony na 1
echo "message" echa tekst do konsoli. - * przydatne najmu gracz wie, że skrypt lub plik cfg został załadowany pomyślnie

edgefriction 2 zestawy tarcia między graczami i obiektów
enableconsole umożliwia ekranie konsoli
endmovie kończy obecnie w toku film
envmap tworzy 6. bmp obrazów do pola niebo od aktualnej pozycji gracza
aktów uciec jak <ESCAPE> klucz, ukrywając się w konsoli i anulowanie wyborów
fakelag 0 symuluje lag - * im wyższa liczba, tym bardziej symulowane lagi
fakeloss 0 symuluje utraty pakietów - * wyższa wartość, tym bardziej symulacji utraty pakietów
udawać fałszywej śmierci - klasy szpiega * tylko
firstperson umożliwia oglądanie pierwszej osoby w grze
flaginfo status wyświetla flag
flush czyści pamięci i ładuje mapę
latać
sił force_centerview gracza celu patrzył na wprost
fps_lan 31 określa maksymalną ilość klatek na sekundę w grze LAN
fps_modem 31 określa maksymalną ilość klatek na sekundę w gry internetowe
fps_single 80 zestawów Maksymalna ilość klatek na sekundę w jednym playergame
fullinfo <complete info wyświetla informacje o użytkowniku łańcuch
wyświetla informacje o serwerze fullserverinfo
gamma 3 ustala poziom gamma
getcertificate dostaje certyfikat z WON
getsv każdej listy adres IP serwera i całkowita liczba serwerów
<demoname> gg działa punkt odniesienia skrajni gry przy <demoname> - * "cl_gg" musi być ustawiony na 1

gl_affinemodels 0
gl_alphamin 0,250 określa minimalny poziom alpha blending
gl_clear 0 przełącza jakość obrazu - pęknięcia między teksturami * Pokaż, gdy ustawiony na 1
gl_cull 1 przełącza świadczenia tylko widoczne obiekty - * 1 "na" 0 "wyłączony" i 0 obniży fps
gl_d3dflip 0 przełącza odwrócić aby D3D rendering
gl_dither 1 przełącza dithering - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_dump wymienia dane dotyczące karty graficznej: producent, renderer, wersji oraz rozszerzenia używane
gl_flipmatrix 0 przełącza specjalne naprawić celownik podczas korzystania z 3DNow! 3Dfx MiniGL - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_keeptjunctions 0 przełącza pokazano pęknięć między teksturami - * 1 "na" 0 "off", przy czym 1 to lepszej jakości i wolniej fps
gl_lightholes 0 włącza światło otworów - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_log <logfilename> pisze komunikaty graficzne debugowania <logfilename>
gl_max_size 256 określa maksymalny rozmiar tekstury
gl_monolights 0 przełącza jednolite źródło światła bez cieni - * 1 "na" 0 "wyłączony" i działa tylko w OpenGL
gl_nobind 0 przełącza wymiany tekstury znaków alfanumerycznych - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_overbright 0 przełącza trybie maksymalnej jasności - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_palette_tex 0 przełącza paletted tekstur - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_picmip 0 ustawia jakość renderingu - * wyższa liczba jest szybsza, ale niższej jakości
gl_playermip 0 ustawia jakość renderingu gracz - * wyższa liczba jest szybsza, ale niższej jakości
gl_polyoffset 4 zestawy wielokąta offset - wypróbować różne wartości na fakturze migotania problemów
gl_reporttjunctions 0 przełączanie pisania sprawozdań skrzyżowaniu do konsoli
gl_round_down 3 ustala wartość tekstury zaokrąglenie w dół - * większa liczba szybciej, ale niższej jakości
gl_smoothmodels 0 przełącza model wygładzania - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_spriteblend 0 włącza mieszanie grafiki sprite - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_texels zgłasza liczbę tekseli przesłane do karty graficznej
gl_texsort 0 przełącza Texel sort - * 1 "na" 0 "wyłączony"
gl_texturemode [type] ustawia tryb renderowania w kolejności od najniższej jakości, ale najszybszy do najwyższej jakości, który jest wolniejszy - * [typ] opcje: gl_nearest_mipmap_nearest, gl_linear_mipmap_nearest (te dwie czynienia z dwuliniowy filtrowanie) i gl_nearest_mipmap_linear, gl_linear_mipmap_linear (która zajmuje się trójliniowe filtrowanie)
gl_wateramp 0,300
gl_zmax 4096 Ustawia maksymalny rozmiar dla bufora
gl_ztrick 1 przełącza przyspieszenia renderingu 3Dfx - * 1 "na" 0 "wyłączony"
God Mode sprawia, że gracz niezwyciężony - * "sv_cheats" musi być ustawiony na 1

graphheight 64 ustawia wysokość wyświetlacza r_netgraph
graphhigh 512 ustawia maksymalna wartość na wyświetlaczu r_netgraph
graphmean 1 określa średnią wartość na wyświetlaczu r_netgraph
graphmedian 128 zestawów wartości mediany wyświetlaczu r_netgraph
hideconsole ukrywa konsoli
hisound 1 przełącza wysokiej jakości dźwięku - * 1 = 22kHz, 0 = 11kHz
hud_centerid 0 przełącza wyświetlacz odtwarzacza ID - * 1 "na" 0 "wyłączony"
hud_deathnotice_time 6 określa, jak długo pozostanie na ekranie wiadomości śmierci
hud_drawhistory_time 5 zestawów ikon, jak długo pozostanie na ekranie HUD pozycji
hud_fastswitch 0 włącza szybkie przełączanie broni - * 1 "na" 0 "wyłączony"
hud_saytext_time 5 zestawów, jak długo pozostanie na ekranie wiadomości czatu
Impuls 100 umożliwia latarki
impulse 101 daje wszystkie bronie i amunicja - * "sv_cheats" musi być ustawiony na 1
Impuls 201 logo decal spraye

interp umożliwia interpolacja klatek
invlast wybiera poprzedni element w magazynie
invnext wybiera następny element w magazynie
invprev wybiera poprzedni element w magazynie
ip xxx.xxx.xxx.xxx określa adres ip
ip_clientport 0 ustawia port klienta TCP / IP gra
ipx_clientport 0 ustawia port klienta dla gry IPX
joyadvanced 0 Są to zmienne Joystick.

joyforwardsensitivity -1
joyforwardthreshold 0,150
joyname 0
joypitchsensitivity 1
joypitchthreshold 0,150
joysidesensitivity -1
joysidethreshold 0,150
joystick 0
joywwhack1 0
joywwhack2 0
joyyawsensitivity -1
joyyawthreshold 0,150

samobójstw zabić gracza na respawn ponownie
Lambert 1,500
lcd_x 0 może mieć coś wspólnego z wyświetlaczem LCD monitorów
lcd_yaw 0 może mieć coś wspólnego z wyświetlaczem LCD monitorów
lightgamma 2.500 ustawia wartość gamma oświetlenie
Lista lokalnych serwerów znaleziono list po użyciu "slist" polecenia
list <demoname> listdemo informacje o <demoname>
obciążenia <name> ładuje zapisany stan gry
loadas8bit 0 przełącza wymuszanie 8-bit (niższa jakość) dźwięki - * 1 "na" 0 "wyłączony"
localinfo pokazuje ustawienia lokalne
logo list naklejki
lookspring 0 Włącza automatyczne centrowanie widoku, kiedy "mlook" jest wyłączona - * 1 "na" 0 "wyłączony"
lookstrafe naloty przełącza mysz 0, gdy "mlook 'jest aktywny - * 1" na "0" wyłączony "
m_filter 0 przełącza mysz filtrowania (wygładzania) - * 1 "na" 0 "wyłączony"
m_forward ustawia czułość myszki prędkość jazdy mnożnik
m_pitch 0.022 zestawów boisku myszy (ruch w górę iw dół) Czułość szybkość mnożenia - wynik negatywny * numery w odwróconej mouselook
m_side 0.800 ustawia czułość myszki naloty prędkością mnożnika
m_yaw 0.022 ustawia czułość prędkość odchylenia mnożnik
list mcache modem zawartość pamięci podręcznej
<x> menuSelect wybiera pozycję z menu <x>
wyświetla <tekst> messagemode <tekst> do innych graczy na serwerze
messagemode2 <tekst> wyświetla <tekst> tylko do innych graczy na tej samej drużyny
zmiany <modelname> model obecny model odtwarzacza <modelname>
motd wyświetla wiadomość dnia z serwera plik motd.txt
Nazwa <playername> służy do zmiany nazwy gracza
netbad symuluje złe połączenie sieci
netchokeloop 0
pakietów wyświetla netmax maksymalne i pakiety gra
netusage 0 przełącza wykres wykorzystania sieci - * 1 "na" 0 "wyłączony"
nowy rozpoczyna nowej gry singleplayer

nextdl pliki do pobrania następnego pliku
noclip 0 jeśli włączona, gracze mogą przechodzić przez ściany - * 1 "na" 0 "wyłączony" i "sv_cheats" musi być ustawiony na 1
nosound 0 przełącza dźwięk - * 1 "na" 0 "wyłączony"
notarget 0 sprawia, że gracze cię ignorują - * "sv_cheats" musi być ustawiony na 1
powiadamia
pause zatrzymuje grę
pingservers wyświetla pingi serwerów w serverlist
pingsv <ip:port> pingi serwer na <ip:port>
<nazwa_pliku> grać odtworzenia. wav wyznaczony przez <nazwa_pliku>
<nazwa_pliku> playdemo odtworzenia <nazwa_pliku>. dem z normalną prędkością

playvol 9 ustawia głośność odtwarzania demo
pm_nostucktouch 0
pm_nostudio 0
pm_pushfix 0
pm_worldonly 0
pointfile <nazwa_pliku> ładunku maps \ nazwa_pliku. pkt
precache 0 przełącza preloading z wszystkie potrzebne pliki na mapie start - * 1 "na" 0 "wyłączony"
prespawn
primegren1 liczb typu granat 1
primegren2 liczb typu granat 2
protokół
ptrack
pushlatency -100 ustawić tę liczbę do odwrotności swój ping pomóc opóźnienia
quit wychodzi do windows bez potwierdzenia

r_decals 250 zestawów maksymalną liczbę naklejki
r_drawadaptive 0
r_drawentities 0 przełącza rysunek modele graczy i duchy - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_drawviewmodel 0 przełącza rysunek model broni gracza - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_dynamic 0 włącza dynamiczne oświetlenie - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_fullbright przełącza maksymalnej jasności w lokalnej gry tylko - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_glowshellfreq 2.2
r_lightmap <map#> tylko tryb renderingu - wyświetla * jeden z czterech (0,1,2,3) lightmaps można obejrzeć zakres włączone światła
r_lightstyle <style#> tylko tryb renderingu - wyświetla tylko określonego stylu * oświetlenie do oglądania pełnego zakresu pulsujących, migających i efektów świetlnych itp.
r_mirroralpha 0 przełącza odblaskowe tekstur - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_mmx 0 przełącza xalculations MMX MMX procesory - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_netgraph 0 wykres przełącza warunków sieci - * 0 jest to wyłączone, 1 = dobrze pokazuje zielony, żółty = złe, czerwony = straszne, 2 pokazuje packetsize
r_norefresh 0 włącza HUD i rozliczeń konsoli przed odświeżanie - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_novis 0 przełącza rysunek podwodne wielokątów - * 1 "na" 0 "wyłączony", "r_wateralpha" musi być ustawiony na 1
r_shadows 0 przełącza zawodników cienie - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_speeds 0 przełącza średni fps, prędkości i wyciągnąć info wielokąta - * 1 "na" 0 "wyłączony", bardzo przydatne podczas tworzenia map
r_traceglow 0 włączenia przełącza potworów w sprite blask kontroli okluzji - * 1 "na" 0 "wyłączony"
r_wadtextures 0
r_wateralpha 0 alfa przełącza mieszania wodą - * 1 "na" 0 "wyłączony", "r_novis" musi być ustawiony na 1
stawka 5000 zestawów danych klienta stawki - * 1000 - 5000 dla modemów i 10000 w sieci LAN
ponownie połączy się z bieżącego serwera
<nazwa_pliku> rekord zaczyna nagrywać demo i zapisuje go do Half-Life \ Valve \ nazwa_pliku. dem
removedemo <demo> <sgmt> usuwa <sgmt> segmentu <demo>
resourcelist listę wszystkich zasobów załadowany
zasobów list załadowany naklejki
retry próbuje cztery razy, aby połączyć się z serwerem, który już nie cztery skontaktować się próby

room_delay 0.3 ustawienia dźwięku 3D
room_dlylp 2 ustawienia dźwięku 3D
room_feedback 0,42 ustawienia dźwięku 3D
room_left 0 ustawienia dźwięku 3D
room_lp 0 ustawienia dźwięku 3D
room_mod 0 ustawienia dźwięku 3D
room_off 0 ustawienia dźwięku 3D
room_refl 0 ustawienia dźwięku 3D
room_refl 0 ustawienia dźwięku 3D
room_rvblp 0 ustawienia dźwięku 3D
room_size 0 ustawienia dźwięku 3D
room_type 20 ustawienia dźwięku 3D
s_2dvolume 1 maksymalnej głośności, na którym są odtwarzane dźwięki 2D - * zakres od 0 do 1,0
s_a3d 0,000000 przełącza A3D support - * 1 "na" 0 "wyłączony"
s_automax_distance 30 ustala odległość maksymalną głośność
s_automin_distance 2 ustala odległość do minimum głośności
s_blipdir 0
s_bloat 2,0 czynnik uwędzić dla wielokątów w A3D 2.0 tylko
s_buffersize 65536 rozmiar bufora
s_disable_a3d 0 przełącza wyłączenie A3D - * 1 "na" 0 "wyłączony"
s_distance 60 regulować stosunek jednostki do gry metrów, mających wpływ na prędkości, pozycji i odległości - * wyższa liczba, tym bliżej wszystko się w audio warunkach - w zakresie od 0 do nieskończoności
s_doppler 0,0 dostosowuje doppler - * 1 "na" 0 "wyłączony", w zakresie od 0 do 10, i jest bardzo wrażliwa
s_eax 0 przełącza EAX - * 1 "na" 0 "wyłączony"
s_enable_a3d zapewnia obsługę A3D
s_geometry geometrii rendering 0 przełącza w A3D 2.0 tylko - * 1 "na" 0 "wyłączony"
s_leafnum 0
s_materials 0
s_max_distance 1000 maksymalna odległość od słuchacza przed rolloff nie jest już stosowane - * obowiązuje od "s_min_distance" do nieskończoności
s_min_distance 5 Minimalna odległość źródła będzie od słuchacza przed rolloff jest stosowane - * zakres od 0 do "s_max_distance"
s_numpolys maksymalnie 200 wielokątów, które mają mieć w A3D 2.0 tylko - ustawienie na 0 to samo, co wyłączenie "s_geometry - * zakres od 0 do nieskończoności
s_occfactor 0,250 wartość przełożenia materiału - im mniejsza liczba, tym mniej dźwięk przechodzi przez materiał - * zakres od 0 do 1,0
s_occlude 0 przełączanie dźwięku przechodzącego materiału posiada własny (niedrożności) w A3D 2.0 tylko - * 1 "na" 0 "wyłączony"
s_polykeep 1000000000
s_polysize 10000000
s_refdelay 4 opóźnienia między źródłem a jego najbliższym odbiciem tylko w A3D 2.0 - wyższe opóźnienia, tym więcej czasu zajmuje od kiedy źródło i jego pierwsza refleksja jest odtwarzany - * zakres od 0 do 100
s_refgain 0,4 dostosowuje zysk na każdej odbicie w A3D 2.0 tylko, gdy skutki odległość zwiększa się: wysokie częstotliwości są filtrowane i wielkość obniżyła - * zakres od 0 do 10
s_rolloff 1.0
s_showtossed 0
s_usepvs 0
s_verbwet 0.25 kontroli wet / dry mix pogłosów na A3D tylko - wyższy numer, tym bardziej mokro dźwięki - * w zakresie od 0 do 1,0
Save bieżącej gry w single player tylko
saveme wzywa do medic
say "message" rozmowy ze wszystkimi innymi graczami na serwerze
say_team "message" przekaźnika wiadomości tylko do członków swojej drużyny

scr_centertime 2 zestawy, jak długo serwer wiadomości są wyświetlane na ekranie
scr_connectmsg "msg" wyświetla "msg" w lewym dolnym rogu ekranu
scr_connectmsg1 "msg" wyświetla "msg" 1 w lewym dolnym rogu ekranu
scr_connectmsg2 "msg" wyświetla "msg" 2 w lewym dolnym rogu ekranu
scr_conspeed 600 zestawów konsoli szybkość przewijania
scr_ofsx 0 ustawia offset ekranie komunikat
scr_ofsy 0 ustawia offset ekranie komunikat
scr_ofsz 0 ustawia offset ekranie komunikat
scr_printspeed 7 ustawia szybkość drukowania wiadomości ekranie
scr_transparentui 1
zdjęcie oddaje ekranu i zapisuje go w katalogu Half-Life/Valve
Czułość 9 określa czułość myszy
servercfgfile ustawia sercer pliku konfiguracyjnego - standardowo * jest server.cfg
wyświetla serverinfo infromation serwer
serverprofile <profile łańcuch ustawia profil serwera
setdemoinfo <demo> <sgmt> info dodaje informacje do demo, takich jak tekst tytułu, play "tracknum" fade <in/out> lub <fast/slow>
_pw - czyli * "setinfo" ts "0" lub "setinfo" dc "" 0 ""
_pw tf_id <Battle <ID ustawia tfc bitwy klanu id
sfeign podróbki śmierci - klasy szpiega * tylko
skrócona nazwa klienta wyświetla
showdrop 0 przełącza wyświetlanie porzuconych pakietów - * 1 "na" 0 "wyłączony"
ShowInfo 0 przełącza wyświetlanie wszystkich pakietów - * 1 "na" 0 "wyłączony"
showpackets 0 przełączanie pakietów sieciowych wyświetlania informacji - * 1 "na" 0 "wyłączony"
showpause 0 włącza pauzę wyświetlacz graficzny - * 1 "na" 0 "wyłączony"
showram 0 przełącza wyświetlanie dostępnej pamięci RAM - * 1 "na" 0 "wyłączony"
showtriggers 0 przełącza wyświetlania elementów spustu mapie - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sizedown zmniejsza rozmiar ekranu i zwiększa fps
sizeup zwiększa rozmiar ekranu i spadki fps
skill 1 ustawia poziom umiejętności w trybie singleplayer i współpracy
skóry 0 ustawia model skóry
skipdl pomija bieżących pobrać i przechodzi do następnego, jeśli takie istnieją
skipul pomija bieżącego wysyłania i przechodzi do następnego, jeśli takie istnieją
slist wyszukiwania dla serwerów lokalnych - use * 'list', aby wyświetlić tej liście
slot1 wybranej grupy broni 1 (lub w menu 1) patrz "użytkowania"
slot2 wybranej grupy broń 2 (lub w menu 2), patrz "użytkowania"
slot3 wybranej grupy broń 3 (lub w menu 3) Patrz "użytkowania"
slot4 wybranej grupy broń 4 (lub w menu 4) Patrz "użytkowania"
slot5 wybranej grupy broni 5 (lub w menu 5) patrz "użytkowania"
slot6 wybranej grupy broni 6 (lub w menu 6) patrz "użytkowania"
slot7 wybranej grupy broni 7 (lub menu 7) patrz "użytkowania"
slot8 wybranej grupy broni 8 (lub w menu 8) patrz "użytkowania"
slot9 wybranej grupy broni 9 (lub menu 9) zobacz "użytkowania"
slot10 wybranej grupy broń 10 (lub w menu 10) patrz "użytkowania"
snapshot zajmuje screenshot
snapto
snd_noextraupdate 0 przełącza dźwięk dodatkowe aktualizacje systemu - * 1 "na" i używać tylko w przypadku problemów, które, 0 jest "off"
snd_show 0 przełącza wyświetlanie, które dźwięki są odtwarzane - * 1 "na" 0 "wyłączony"
<parameter> soundfade ustawia soundfade parametry - * <param> = <%> <hold> [<out> <in>]
wyświetla soundinfo liczba kanałów stereo, próbki, samplebits, szybkości DMA i kanałach dźwięku
wyświetla soundlist listę wszystkich załadowanych dźwięków
spawn zaostrzenia gracza z powrotem do gry
<message> mówić coś powiedzieć przez interkom - * spróbuj: witam, # 000000, mesa, ty idź wpisu
pokazy specjalne menu dla każdej klasy
widz 0 przełącza wejście gry jako widz - * 1 "na" 0 "off" - tryb widza aktualnie nie działa
startdemos rozpocznie odtwarzanie dema w pętli
startmovie <nazwa_pliku> odtworzenia filmu
stop zatrzymuje nagrywanie dema
stopdemo zatrzymać odtwarzanie demo
zatrzymuje stopsound w bieżącego dźwięku
suitvolume 0.220000 ustawia głośność w kolorze HEV
pozycji swapdemo <demo> <seg> <seg> swapy dwa segmenty "wewnątrz demo
powiedzieć <message> speks wiadomości
texgamma 2 ewentualnie ustawia gamma tekstu?
tf_weapon_ac wybiera broń armata atak - klasa hw * tylko
tf_weapon_autorifle wybiera autorifle broni - snajper * tylko klasa
tf_weapon_axe wybiera łom - snajper *, żołnierz, Demoman, hw, a zajęcia pyro tylko
tf_weapon_flamethrower wybiera miotacz ognia - Pyro * tylko klasa
tf_weapon_gl wybiera granatnika - klasa * tylko demo
tf_weapon_ic wybiera zapalające cannon - pyro * tylko klasa
tf_weapon_knife wybiera nóż - klasa szpiega * tylko
tf_weapon_medikit wybiera Medkit - * klasa tylko medyk
tf_weapon_ng wybiera nailgun - snajper i zwiadowca * zajęcia tylko
tf_weapon_pl wybiera rurę wyrzutni - klasa * tylko demo
tf_weapon_railgun wybiera railgun - inżynier * tylko klasa
tf_weapon_rpg wybiera wyrzutni rakiet - klasa żołnierza * tylko
tf_weapon_shotgun wybiera jeden shotgun - scout *, żołnierz, Demoman, medyk, hw, a zajęcia pyro tylko
tf_weapon_sniperrifle wybiera karabin snajperski - snajper * tylko klasa
tf_weapon_spanner wybiera rozstaw klucza - inżynier * tylko klasa
tf_weapon_superng wybiera super nailgun - * klasa tylko medyk
tf_weapon_supershotgun wybiera podwójny shotgun - żołnierza *, medyk, hw, szpieg i inżynier tylko klas
tf_weapon_tranq wybiera broń uspokajający - klasa szpiega * tylko
thirdperson umożliwia widok z trzeciej osoby
throwgren rzuca granat typu ostatnio zagruntować "primegren1" lub "primegren2"
<demoname> timedemo odtworzenia <demoname>. dem na max fps i raportów średnia fps
timerefresh gracz obraca się w plave i raportów średnia fps na spinning widok
toggleconsole przełącza ekran konsoli - * zazwyczaj wiąże się z "~"
topcolor 30 zestawów modelu top kolor

traceralpha 0.500 zestawów bullet tracer składnik alfa
tracerblue 0.400 zestawów bullet tracer niebieski element
tracergreen 0.800 zestawów bullet zielony znacznik składnik
tracerlength 0.800 ustawia długość bullet tracer
traceroffset 30 zestawów bullet przesunięcie znacznika
tracerred 0.800 ustawia bullet tracer czerwonej składowej
tracerspeed 6000 ustawia szybkość bullet tracer
<key> rozpiąć usuwa wiążących kluczowych <key>
unbindall usuwa wszystkie przypisania klawiszy
dodane upload plików na serwer
uprate wyświetla prędkość transmisji na serwer
<item> używać używa elementu lub broń, takich jak "weapon_crowbar użytkowania"
<name/id#> list użytkowników modelu kolorów, nazwa, stopień i wzór dla określonego użytkownika

v_centermove 0,150
c_centerspeed 500
v_dark 0
v_kickpitch 0.600 ustawia widok zmienia się wysokość gracza, gdy gracz jest boisko hit
v_kickroll 0.600 ustawia widok zmienia się wysokość gracza, gdy gracz jest roll hit
v_kicktime 0.500 ustawia czas trwania skoku widzenia gracza, gdy gracz and roll jest hit
wersja daje zbudować wersję i datę został zainstalowany

vid_config_x 800 zestawów poziomą rozdzielczość ekranu
vid_config_y 600 zestawów pionową rozdzielczość ekranu
vid_d3d 0 przełącza Direct3D wsparcia - * 1 "na" 0 "wyłączony"
wyświetla vid_describemode ustawienia trybu wideo
vid_mode 0 ustawia tryb wideo
vid_nopageflip 0 przełącza wyłączenie stronie filmu Rzut - * 1 "na" 0 "wyłączony"
vid_stretch_by_2 umożliwia rozciąganie wideo (wyświetlanie z przeplotem)
vid_wait 0 synchronizacji przełącza film - * 1 "na" 0 "wyłączony"
viewframe umożliwia wyświetlanie wire-frame - OpenGL * tylko
ViewModel model wyświetlacza umożliwia
viewnext wybiera kolejny model
viewprev wybiera poprzedniego modelu
viewsize rozmiar widok 120 zestawów
violence_ablood 0 krwi przełącza - * 1 "na" 0 "wyłączony"
violence_agibs 0 przełącza prowadnice - * 1 "na" 0 "wyłączony"
violence_hgibs 0 przełącza prowadnice - * 1 "na" 0 "wyłączony"
objętość gry objętości 1,0 zestawów
wait zatrzymuje się na 1 zaznaczyć podczas jazdy alias lub skryptu
waterroom_type 14
WC

weapon_357 broń nazwę .357 Magnum - * na przykład "użytkowania weapon_357"
nazwy broni do 0,9 mm weapon_9mmAR karabin szturmowy - czyli *, "wykorzystanie weapon_9mmAR"
nazwy broni do 0,9 mm weapon_9mmhandgun pistolet - czyli * "weapon_9mmhandgun użytkowania"
nazwy broni weapon_crossbow do kuszy - czyli * "weapon_crossbow użytkowania"
weapon_crowbar nazwy broni na łom - czyli * "weapon_crowbar użytkowania"
nazwy broni weapon_egon dla broni Egon - czyli * "weapon_egon użytkowania"
weapon_gauss nazwy broni dla Gauss gun - czyli * "weapon_gauss użytkowania"
weapon_handgrenade nazwy broni do handgrenade - czyli * "weapon_handgrenade użytkowania"
nazwy broni weapon_hornetgun do pistoletu szerszeń - czyli * "weapon_hornetgun użytkowania"
weapon_rpg nazwy broni do wyrzutni rakiet - np. * "użytkowania weapon_rpg"
weapon_satchel nazwy broni na torbę opłat - np. * "weapon_satchel użytkowania"
nazwy broni weapon_shotgun dla shotgun - czyli * "weapon_shotgun użytkowania"
weapon_snark nazwy broni do snarks - czyli * "weapon_snark użytkowania"
weapon_tripmine nazwy broni do tripwire kopalń - * czyli "weapon_tripmine użytkowania"
zoom_sensitivity_ratio myszki ustawia czułość 1,200 podczas używania broni powiększyć
developer 0 przełącza on / off specjalnej konsoli developer debug wiadomości - * 1 "na" 0 "wyłączony"
podmiotów listy aktualnie załadowanych jednostek
hpkextract <nazwa_pliku> [all | 1 idx] wyodrębnia pliki z HPK pliku - opowiada * = <hpkname> [wszystkie | jeden indeks]
hpklist <hpkfilename> listę plików w <hpkfilename>
hpkremove <name> <index> usuwa pliki z <hpkfilename>
hpkval <nazwa_pliku> wyświetla wartość sumy kontrolnej dla <hpkfilename>
addip <min> <ipaddress> dodaje adres IP do listy filterban - wykorzystanie * 0 minut, by oprócz stałych
banid <minuty> <uniqueid> bany gracza z serwera za pomocą ich UniqueID - się tym unikalny identyfikator z "użytkowników" command - 0 minut jest stały zakaz - ** Wersja 4.0.1.3 + tylko
banid <minuty> <uniqueid> zakazy kick i wykopuje gracza z serwera za pomocą ich UniqueID - się tym unikalny identyfikator z "użytkownicy" polecenia - 0 minut stałego zakazu - ** Wersja 4.0.1.3 + tylko

changelevel <mapname> zmienia mape i zachowuje połączenia klienta
changelevel2 <mapname> nadal obecne gry na nowej mapie
cmdlist listę wszystkich poleceń konsoli - * jeśli wpiszesz "cmdlist", to tylko te polecenia, które zaczynają się na literę a, i tak dalej - również, 'logfile log cmdlist pisze listy do C: \ logfile
cr_demoman # ustawia liczbę demomen dozwolone w zespole
cr_engineer # ustawia liczbę inżynierów pozwoliły na zespół
cr_hw # ustawia liczbę hw jest dozwolone w zespole
cr_medic # ustawia liczbę lekarzy dozwolone w zespole
cr_pyro # ustawia liczbę pyros dozwolone w zespole
cr_sniper # ustawia liczbę snajperów dozwolone w zespole
cr_soldier # ustawia liczbę żołnierzy dozwolone w zespole
cr_spy # ustawia liczbę szpiegów dozwolone w zespole
cvarlist listę wszystkich zmiennych konsoli w konsoli - * 'zmienna nazwa pliku dziennika "napisze tę listę do pliku C: \ nazwa_pliku
<sekundy> decalfrequency określa, jak często gracze mogą pokazać swoje logo - domyślnie wynosi 30 *

dropclient rozłącza klienta z serwerem
exec <nazwa_pliku> wykonuje skrypt. plik cfg
exit zamyka grę lub program dedykowany serwer do okna bez potwierdzania
filterban 0 przełącza ip banowanie - * 1 "na" 0 "wyłączony"
bicie serca wysyła sygnał do serwera głównego do "przypomnieć" serwera głównego, że serwer jest nadal online i dostępne
host_framerate 0 ustawia szybkość host / serwer współpracuje z grą
host_killtime 0 ustawia czas opóźnienia przed zabiciem serwer
<name> ustawia hostname Nazwa serwera
hostPort połączenie port 27015 zestawów na serwer
list <userid> info na gracza

ip_hostport 0 ustawia port serwera TCP / IP gra
ipx_serverport 0 ustawia port serwera gry IPX
klucze pokazuje klucz CD info
<player> kick wykopuje gracza z serwera za pomocą nazwy
kick # <keys#> wykopuje gracza z serwera za pomocą klawiszy ich id # - # to się z korzystania z "kluczy" polecenia
kick # <userid> wykopuje gracza z serwera za pomocą ich userid - uzyskać login z pomocą "użytkowników" command - ** Wersja 4.0.1.3 + tylko
killserver zamyka serwer
listid list UniqueID w banlist
listip listę adresów IP na liście filterban
zaloguj się
wyloguj się włącza logowania

logaddress <ip> <port> ustawia adres do pliku dziennika podczas logowania do komputera zdalnego
lservercfgfile ustawia słuchać serwerze plik konfiguracyjny - domyślnie listenserver.cfg
Mapa <mapname> zmienia mape uruchomiony na serwerze i rozłącza aktualnie podłączony graczy
mapcyclefile 0 określa nazwę listy map, aby poruszać się na serwerze - domyślnie * jest "mapcycle.txt"
mapy <substring> list mapy zawierające <substring>
maxplayers 16 zawiera maksymalną liczbę klientów pozwoliło na serwerze
motd_display_time 8 określa czas, że motd pozostanie wyświetlana na ekranach graczy
mp_autocrosshair 0 włącza wykorzystanie krzyżyk autoaim - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_decals 300 określa maksymalną liczbę naklejki mają być wyświetlane w czasie
mp_falldamage 0 przełącza realistycznych uszkodzeń upadek - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_flashlight 0 włącza wykorzystanie latarki dla klientów - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_footsteps 0 przełącza odgłosu kroków - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_forcerespawn 0 przełącza zmuszając klientów do natychmiastowego respawn gdy zabity - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_fraglimit 40 liczba zestawów fragi, że zmiany mapy, gdy osiągnęła
mp_friendlyfire 0 przełącza przyjazny obrażenia od ognia z drużyny - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_logecho 0 włącza rejestrowanie poleceń echo - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_logfile 0 przełącza logowania podczas gier multiplayer - * 1 "na" 0 "wyłączony"
mp_teamlist teamname </ modelname;
teamname / modelname> ustawia teamnames i modele dla drużyn w trybie gry drużynowej
mp_teamplay 21 ustawić numer bandery (np. 21 wymienionych tutaj), aby umożliwić teamplay z tym numerem flagi odpowiednie działania
mp_timelimit 25 ustawia czas w minutach między zmianami mapie
mp_weaponstay 0 przełącza czy broni pozostają po gracz wybiera je - * 1 "na" 0 "wyłączony"
<pass> hasło ustawia hasło serwera prywatnego
wyświetla ścieżkę aktualnej ścieżce
przełącza pausable 0, czy klienci mogą wstrzymać gry na serwerze - * 1 "na" 0 "wyłączony"
ping ping wyświetla wszystkich klientów
port 27015 ustawia serwer defualt połączenia portu
quit wychodzi do windows bez potwierdzenia
<hasło> rcon
<polecenie> zdalnej konsoli rcon komenda serwera - <hasło> * muszą być podane przez klienta najpierw przed rcon komendy będą akceptowane przez serwer
addy> <ip rcon_address ustawia adres ip rcon
<pass> rcon_password ustawia hasło rcon
rcon_port 27015 ustawia rcon port konsoli
zarejestrowanych 0
Przeładuj przeładowuje aktualną mapę
removeid <uniqueid> usuwa UniqueID zakazana na serwerze - ** Wersja 3.0.1.3 / 4.0.1.3 + tylko
addy> <ip removeip usuwa adres IP z listy filterban
restart restartuje aktualną mapę i czyści łupków
<ip setmaster lub hostname> ustawia serwer główny - wykorzystanie * albo addy IP lub nazwę hosta
stuffcmds używany do inicjalizacji komendy z konsoli klienta i restartuje serwer, a następnie ma kilka funky rzeczy do wyświetlacza serwera
sv_accelerate 10 zestawów przyspieszenie gracza na serwerze
auto sv_aim 0 przełącza-cel dla klientów - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_airaccelerate 10 określa szybkość poruszania się, podczas gdy gracz jest w powietrzu
sv_airmove 0 przełącza zdolność klientów do przemieszczania się w powietrzu
sv_allow_download umożliwia zdolność klientów do pobrania mapy i naklejki
sv_allow_upload umożliwia zdolność klientów, aby przesłać modeli i naklejki
sv_allowdownload 0 przełącza na zdolność klientów do pobrania mapy i naklejki - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_allowupload 0 przełącza zdolność klientów, aby przesłać modeli i naklejki - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_bounce 0 przełącza bounce poduszki - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_challengetime 15 zestawów termin klientom na podłączenie się do gry
sv_cheats 0 włącza cheaty - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_clienttrace 3.5 ustawia klient obwiednię kolizje
klienta sv_clipmode 0 przełącza clipping mode - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_friction 4 zestawy tarcia
sv_gravity 800 ustawia poziom grawitacji w grze
sv_idealpitchscale 0,800 ustawi preferowany boisku
sv_lan 0 przełącza tryb LAN serwera - * 1 "na" 0 "wyłączony"
sv_language 0 ustawia język
sv_logrelay
sv_maxrate 5000 określa maksymalną szybkość transmisji danych pozwoliło na serwerze - dobry dla HPB tylko serwery - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko
sv_maxspectators 8 określa maksymalną liczbę widzów - tryb widza aktualnie nie działa
sv_maxspeed 500 zestawów maksymalnej prędkości odtwarzacz dla wszystkich klientów
sv_maxvelocity 2000 ustawia prędkość maksymalną
sv_minrate 8000 określa minimalną szybkość transmisji danych pozwoliło na serwerze - dobry dla LPB tylko serwery - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko
sv_netsize 0 ustawia maksymalny rozmiar pakietu sieci - * 0 = auto
sv_newunit 0
sv_password 0 ustawia hasło dla klientów, aby wejść na serwer
sv_print_custom daje mi błąd SZ_Overflow a serwer wyjścia
sv_sendvelocity 1
sv_showcmd 0
sv_skyname 0 ustawia teksturę nieba
sv_smartdelta 1
sv_spectalk 1 przełącza pozwalając klientom widza do rozmowy - * 1 "na" 0 "off" - tryb widza aktualnie nie działa
sv_spectator_password 0 ustawia hasło dla klientów aby przejść do trybu widza - tryb widza aktualnie nie działa
sv_spectatormaxspeed 500 zestawów maksymalnej prędkości przepływu widzów - tryb widza aktualnie nie działa
sv_stepsize 18 zestawów i auto potwór gracz step-up rozmiar - większe wartości * umożliwia auto-wspinaczka na strome stoki
sv_stopspeed 100 prędkość, przy której gracz zatrzymuje się podczas jazdy do przodu, do tyłu, w lewo lub prawo
sv_timeout 65 ustala limit czasu bezczynności
sv_type umożliwia CPU serwera i typ systemu operacyjnego, aby mieć na zapytania serwer
sv_upload_maxsize 0 określa maksymalny rozmiar pliku upload
sv_wateraccelerate 10 zestawów przyspieszenie w wodzie klientów
sv_wateramp 0
sv_waterfriction 1 tarcia zestawy pod wodą
sv_zmax 4096 określa maksymalną wielkość zbuffer
status list każdego klienta i są następujące informacje dla każdego klienta: user #, fragi, nazwisko, ilość klatek na sekundę, latency, ping,% spadek pakiet
Zespół 0 Tryb przełącza zespołu - * 1 "na" 0 "wyłączony"
color team1_color zestawy team1 kolor
<model> team1_model zestawy team1 model
<name> team1_name zestawy team1 nazwa
<skin> team1_skin zestawy team1 skóry
color team2_color zestawy team2 kolor
<model> team2_model zestawy team2 model
<name> team2_name zestawy team2 nazwa
<skin> team2_skin zestawy team2 skóry
tfc_adminpwd <hasło> ustawia tfc hasło admina - use * "admin <hasła" w konsoli w grze, aby rcon serwera
tfc_autoteam 0 przełącza wybór auto-team - * 1 "na" 0 "wyłączony"
tfc_balance_scores 0 zespołu przełącza bilansowania przez wynik - * 1 "na" 0 "wyłączony"
tfc_balance_teams 0 zespołu przełącza bilansowania przez liczbę zawodników - * 1 "na" 0 "wyłączony"
przełącza tryb tfc_birthday urodziny (materiały wybuchowe wydają na prezenty) - * 1 "na" 0 "wyłączony"
tfc_clanbattle 0 przełącza tfc bitwy klanu (turniej) mode - * 1 "na" 0 "wyłączony"
tfc_clanbattle_ceasefire 0 przełącza tryb zawieszenia broni - * 1 "na" 0 "wyłączony", "tfc_clanbattle" musi być ustawiony na 1
tfc_clanbattle_locked 0 przełącza zablokowany (Play) - * 1 "na" 0 "wyłączony", "tfc_clanbattle" musi być ustawiony na 1
tfc_clanbattle_prematch 0 przełącza prematch (praktyka) mode - * 1 "na" 0 "wyłączony", "tfc_clanbattle" musi być ustawiony na 1
tfc_fragscoring 0 włączenia przełącza fragów w sumie wynik zespołu - * 1 "na" 0 "wyłączony"
tfc_respawndelay 0 ustawia opóźnienie respawn w TFC gry
tfc_spam_limit 20 liczba zestawów wiadomości za czas, który spowoduje, że spamowanie kary
tfc_spam_penalty1 8 określa poziom kary spam 1
tfc_spam_penalty2 2 zestawy kary spam Poziom2
użytkowników list wszystkich graczy z ich odpowiednimi userid's (# 's generowane przez serwer) i UniqueID's (id # unique na cd key i przyznawane przez WON) - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko
writeid pisze unikalny identyfikator do banned.cfg - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko
writeip pisze adresy IP listip.cfg

Podobne wątki Statistics Ostatni post
Komendy konsoli administratora oraz zarządcy serwera Counter
przez luk. N, 2 sty 2011, 19:39 w Poradniki
1 Odpowiedzi
189939 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez HarrY_cs
So, 6 sie 2011, 17:26
Status serwera Counter Strike na stronie - prosty trick
przez Sru Wt, 23 lut 2010, 11:32 w Dodatki CS 1.6/Webmastering
3 Odpowiedzi
16118 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez Sru
Pt, 25 gru 2015, 19:36
cs, counter strike, call of duty, cod, counter strike, ffa,
przez Mlekos123 So, 25 lut 2012, 23:37 w Serwery CS
0 Odpowiedzi
2492 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez Mlekos123
So, 25 lut 2012, 23:37
Download [Counter-Strike 1.6 & Counter-Strike:Source & Patche]
przez _mq Cz, 17 cze 2010, 18:11 w Dodatki
1 Odpowiedzi
9771 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez PapkinSWDN
Pt, 2 lip 2010, 21:37
Counter-strike
przez rembol Pn, 31 sie 2009, 13:20 w Poradniki
1 Odpowiedzi
4364 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez rembol
Pn, 31 sie 2009, 13:39
COUNTER STRIKE
przez dabadaba N, 27 gru 2009, 21:16 w Serwery CS
0 Odpowiedzi
2031 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez dabadaba
N, 27 gru 2009, 21:16
Counter Strike Arena
przez sadas Wt, 4 sty 2011, 18:54 w Serwery CS
0 Odpowiedzi
1087 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez sadas
Wt, 4 sty 2011, 18:54
Counter-Strike 1.6 Portable
przez balu Pn, 17 maja 2010, 08:27 w Kosz
6 Odpowiedzi
14825 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez radek003
Pt, 6 lip 2012, 18:33
Counter Strike steam
przez Sru Cz, 17 cze 2010, 19:19 w O wszystkim i o niczym
1 Odpowiedzi
1454 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez die AKA
Śr, 30 cze 2010, 18:42
Counter-Strike 1.6 Vision
przez NelSpam N, 3 cze 2012, 17:23 w Dodatki
4 Odpowiedzi
3554 Wyświetlone

Avatar użytkownika

przez kicha
Pt, 29 cze 2012, 01:25

Kto przegląda forum

Zidentyfikowani użytkownicy: Google[BOT]